Delfin -sekcja strzelecka

Prowadzimy nabór do sekcji strzeleckiej dla dzieci od 11 roku życia.
Zajęcia odbywają się na strzelnicy przy ul. Sanguszków 32 w Tarnowie. Telefon: 14-6286910.

ORGANIZUJEMY I PROWADZIMY:

- strzelania rekreacyjne
- strzelania sportowe
- strzelania bojowe
- strzelania przygotowujące do egzaminu państwowego na licencję pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia.

Copyright © 2023 - Com-Shooting Tarnów